Pravila o privatnosti

Obrazac informiranog pristanka

Ovaj obrazac za informirani pristanak objašnjava cilj prikupljanja podataka, obradu Vaših osobnih podataka i definira Vaša prava.

SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Kako bi se postigao glavni cilj projekta MoTiV, konzorcij će prikupiti relevantne podatke od putnika, a u svrhu proučavanja vrijednosti vremena koje je pojedinac utrošio na prometovanje. Uključit će se materijalna komponenta (ušteda vremena i troškova) i ključni čimbenici koji utječu na donošenje odluka o prometovanju (tj. motivacija, sklonosti i ponašanja vezane uz poimanje osobnog blagostanja).

VRSTA PRIKUPLJENIH PODATAKA
Podaci koji se prikupljaju uključuju informacije o prometovanju i o aktivnostima, odnosno o ponašanju. Podaci koje korisnik aplikacije unosi prije prikupljanja podataka, tj. prilikom stvaranja korisničkog profila, su:

 • Socio-demografske informacije;
 • Stavovi i sklonosti prometovanja;
 • Informacija o adresi elektroničke pošte.

Podaci o prometovanju koji se prikupljaju automatski (mogu se ispraviti i potvrditi ručnim unosom korisnika) su:

 • Geografske informacije (npr. lokacija korisnika, praćenje rute);
 • Vrijeme prometovanja i udaljenost;
 • Način prometovanja.

Podaci vezani uz aktivnosti koje korisnik sam unosi su:

 • Svrha prometovanja;
 • Upiti vezano uz planiranje prometovanja;
 • Mjerni podaci o iskustvu prometovanja (npr. raspoloženje, uočena vrijednost utrošenog vremena);
 • Aktivnosti koje se provode za vrijeme prometovanja, uključujući promjene načina putovanja;
 • Zadovoljstvo prometnom uslugom (npr. gradski prijevoz) i infrastrukturom.

OBRADA I POHRANJIVANJE VAŠIH PODATAKA
Vaši podaci bit će pohranjeni u šifriranoj bazi podataka pri projektnom partneru INESC ID, koja se nalazi u Portugalu (zemlja članica EU). Samo će istraživački tim projekta MoTiV imati pristup tim podacima. Čak i među projektnim partnerima, pristup će imati samo članovi istraživačkog tima kojima je pristup podacima apsolutno nužan. Svi ostali članovi istraživačkog tima imat će pristup samo pseudonimiziranim podacima (tj. podacima koji neće dopustiti identifikaciju korisnika). Nakon obrade, krajem projekta u travnju 2020. godine, Vaši osobni podaci bit će anonimizirani te će samo podaci koji se ne mogu koristiti za identifikaciju korisnika biti korišteni i objavljeni u skupu otvorenih podataka o prometovanju i/ili ponašanju. Anonimizirani obrađeni podaci mogu nadživjeti trajanje projekta, jer će postati dio skupa otvorenih podataka, raznih publikacija i drugih diseminacijskih aktivnosti.

Vaši podaci neće biti poslani ni prodani trećim stranama. Jedina svrha pohrane Vaših podataka je za istraživanje. Vaši podaci neće biti poslani u zemlje izvan Europske unije (osim u Švicarsku koja je pridružena programu Obzor 2020 te posjeduje i pruža odgovarajuću zaštitu osobnih podataka, prema propisima Europske komisije).

VAŠA PRAVA
Sudjelovanje u prikupljanju podataka uvijek je dobrovoljno. Imate pravo povući svoj pristanak i sudjelovanje u bilo kojem trenutku, bez objašnjenja, u skladu s člankom 6 (1) i člankom 9 (2) GDPR-a, i bez ikakvih posljedica. Sudjelovanje može biti povučeno slanjem zahtjeva putem elektroničke pošte Upravitelju za etička pitanja i zaštitu podataka iz INESC ID, stavljajući u kopiju nacionalnog upravitelja za etička pitanja i zaštitu podataka (udruga “Sindikat biciklista”). U tom slučaju, Vaši prikupljeni podaci neće biti korišteni u projektu MoTiV te će biti izbrisani, osim ako se složite da se Vaši osobni podaci mogu koristiti u projektu nakon što se temeljito anonimiziraju. Takav postupak opisan je u politici privatnosti službene aplikacije MoTiV projekta - Woorti.

Nadalje, imate pravo pristupa, ispravljanja, brisanja i ograničavanja obrade te pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor, kao što je propisano u člancima 15. -22. GDPR-a. U slučaju da imate potrebu provjeriti kako ostvariti svoja prava u skladu s člankom 57.(e) GDPR-a, to možete učiniti slanjem zahtjeva putem elektroničke pošte Upravitelju za etička pitanja i zaštitu podataka iz INESC ID, stavljajući u kopiju nacionalnog upravitelja za etička pitanja i zaštitu podataka (udruga “Sindikat biciklista”).

Ako imate bilo kakvih pitanja ili biste željeli ukazati na nešto, obratite se upravitelju za etička pitanja i zaštitu podataka u Vašoj zemlji (udruga “Sindikat biciklista”), savjetniku za etička pitanja ili službeniku za zaštitu podataka. Njihovi kontaktni podaci mogu se naći na web stranici MoTiV projekta, u Woorti mobilnoj aplikaciji i u sljedećim poglavljima.

NADZOR
Projekt MoTiV odredio je službenika za zaštitu podataka i neovisnog savjetnika za etička pitanja, odgovornog za ovaj projekt.

Zbog prikupljanja podataka koje se odvija u zemljama članicama EU, svaki partner i Povezana treća stranka, u ovom slučaju Hrvatska (udruga “Sindikat biciklista”), odredili su upravitelja za etička pitanja i zaštitu podataka kako bi osigurali Vaša prava, pratili i rješavali potencijalna etička pitanja. Upravitelj za etička i zaštitu podataka u Vašoj zemlji (udruga “Sindikat biciklista”) će odgovoriti u najkraćem mogućem roku na sva Vaša pitanja o zaštiti podataka i etičkim pitanjima vezanim za projekt MoTiV, na Vašem jeziku.

Informacije za kontakt možete pronaći u pravilima o privatnosti mobilne aplikacije Woorti.

POVREDA PODATAKA
U slučaju povrede podataka, postoji procedura za procjenu i rješavanje bilo kojeg sigurnosnog incidenta, uključujući i procjenu rizika takvog incidenta na Vaša prava i slobode. Svi sigurnosni incidenti koji mogu uzrokovati visok rizik za Vaša prava i slobode prijavit će se službeniku za zaštitu podataka. On / ona će poduzeti sve potrebne korake kako bi smanjio negativne posljedice. U najkraćem mogućem roku primit ćete obavijest o prirodi povrede podataka, izgubljenim informacijama i poduzetim radnjama.

KORIŠTENJE PODATAKA KORISNIKA
Podaci prikupljeni u okviru ovog istraživanja koristit će se samo za aktivnosti povezane s projektom MoTiV. To uključuje obradu u svrhe istraživanja i diseminacijske aktivnosti (npr. predavanja i prezentacije na radionicama i konferencijama, znanstvene publikacije, tehnička ili politička izvješća). Vaši podaci ni u kojem slučaju neće biti prodani trećim stranama. Skup podataka ni pod kojim uvjetima neće se spajati ili usporediti s drugim skupovima podataka (npr. Facebook, Instagram).

DISEMINACIJA REZULTATA
Informacije proizvedene prikupljanjem Vaših podataka koristit će se samo u istraživačke svrhe. Svi objavljeni podaci (uključujući skup otvorenih podataka za daljnje istraživačke aktivnosti, publikacije i druge materijale za diseminaciju) bit će temeljito anonimizirani kako bi se poštovala Vaša privatnost. Prihvaćanjem ovog obrasca za informirani pristanak, izjavljujem da razumijem uvjete i pravila te da dobrovoljno i slobodno pristajem na sudjelovanje u prikupljanju podataka za projekt MoTiV.
Ove informacije su dalje opisane u pravilima o privatnosti mobilne aplikacije Woorti.

 Pravila o privatnosti Woorti aplikacije

MoTiV je istraživački projekt u okviru programa Obzor 2020. Njime upravljaju konzorcij privatnih tvrtki, nevladinih organizacija i istraživačkih institucija iz nekoliko europskih zemalja. Projekt koordinira Sveučilište u Žilini, s adresom Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovačka; ID tvrtke: 00397 563 (u daljnjem tekstu "UNIZA"). Ostali partneri su: CoReorient OY, Finska; European Cyclists’ Federation (ECF), Belgija; Fundació Eurecat, Španjolska; INESC ID - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Denvolvimento em Lisboa, Portugal; routeRANK SA, Švicarska; TIS PT - Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, SA, Portugal (u daljnjem tekstu "mi" ili "kontrolor").


Zaštiti Vaših osobnih podataka pristupamo vrlo ozbiljno i strogo se pridržavamo pravila koja su propisana zakonima o zaštiti podataka. Sljedeći dokument daje pregled načina na koji  siguravamo ovu zaštitu i objašnjava koje vrste podataka prikupljamo i u koje svrhe, kako postupamo s Vašim podacima i Vašim pravima - informacije prema člancima 13, 14 i 21 Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

OPIS PROJEKTA
Glavni cilj projekta MoTiV, koji traje od studenog 2017. do travnja 2020. godine, je pristupanje aktualnoj temi istraživanja dinamike osobnih preferencija, ponašanja i stila života koji utječu na korištenje vremena u kontekstu prometovanja (mobilnosti). Koncept projekta je uvesti novu definiciju i metodologiju za procjenu vrijednosti vremena utrošenog na prometovanje (VTT). Konceptualni okvir bit će potvrđen kroz kampanju prikupljanja podataka u najmanje deset (10) europskih zemalja; angažiranje najmanje 5.000 sudionika; najmanje dva (2) tjedna; u različitim geografskim sredinama (urbani, sub-urbani i ruralni) i u svim načinima prijevoza. Podaci o ponašanju putnika u prometovanju prikupljat će se putem mobilne aplikacije Woorti. Takvi podaci pružit će uvid u promjenu percepcije i iskustva o vrijednosti vremena utrošenog na prometovanje. Mobilna aplikacija Woorti omogućit će putnicima da lako prate, razumiju i ponovno procjenjuju svoje iskustvo prometovanja, omogućujući im da najbolje iskoriste svoje vlastito vrijeme u skladu s njihovim osobnim sklonostima i stilom života.

Skup podataka o ponašanju i prometovanju na europskoj razini bit će javno objavljen kako bi se potaknula daljnja istraživanja u ovom području i započelo planiranje prometa iz perspektive  potreba i preferencija putnika.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađujemo u različite svrhe u skladu s odgovarajućim zakonima o zaštiti podataka, posebno s GDPR-om i nacionalnim zakonima projektnih partnera. Obradit ćemo Vaše podatke samo nakon Vašeg izričitog pristanka na ove specifične svrhe:

 • Prikupiti podatke putem Woorti aplikacije kako bi se postigao gore opisani cilj istraživanja;
 • Putem kampanja za prikupljanje podataka organizirati natjecanja, lutrije, igre i slične poticajne aktivnosti za korisnike koji sudjeluju u kampanji.

Korisnici koji su spremni doprinijeti istraživanju, ali nisu zainteresirani za sudjelovanje u aktivnostima usmjerenim na poticanje koji su dio kampanje, mogu se izuzeti iz njih bilo putem Woorti aplikacije ili obavještavanjem nacionalnog upravitelja za etička i zaštitu podataka (udruga “Sindikat biciklista”) putem elektroničke pošte.

Podaci obrađeni u ove svrhe koristit će se samo za aktivnosti povezane s projektom MoTiV. Vaši podaci ni u kojem slučaju neće biti otkriveni ili prodani trećoj strani, osim procesorima koji su pažljivo odabrani i vezani ugovornim obvezama za obradu osobnih podataka u ime kontrolora i u skladu s odredbama GDPR-a.

VRSTA PRIKUPLJENIH PODATAKA
Želimo da razumijete vrste informacija koje prikupljamo prilikom Vašeg korištenja aplikacije. Podaci koji će se prikupljati putem Woorti aplikacije za skup podataka projekta MoTiV obuhvaćaju podatke o prometovanju i podatke o aktivnostima te ponašanju. Osjetljivi podaci, definirani u članku 9. GDPR-a1, kao i podaci o prihodima isključeni su iz skupa podataka. Obrađeni podaci koristit će se samo u istraživačke svrhe.

Woorti aplikacija će povezati sve Vaše podatke s Vašim računom i korisničkim imenom.
Podaci koje korisnik aplikacije unosi prije prikupljanja podataka, tj. prilikom stvaranja korisničkog profila, su:

 • Socio-demografske informacije;
 • Stavovi i sklonosti prometovanja;
 • Informacija o adresi elektroničke pošte.

Podaci o prometovanju koji se prikupljaju automatski (mogu se ispraviti i potvrditi ručnim unosom korisnika) su:

 • Geografske informacije (npr. lokacija korisnika, praćenje rute);
 • Vrijeme prometovanja i udaljenost;
 • Način prometovanja.

Podaci vezani uz aktivnosti koje korisnik sam unosi su:

 • Svrha prometovanja;
 • Upiti vezano uz planiranje prometovanja;
 • Mjerni podaci o iskustvu prometovanja (npr. raspoloženje, uočena vrijednost utrošenog vremena);
 • Aktivnosti koje se provode za vrijeme prometovanja, uključujući promjene načina putovanja;
 • Zadovoljstvo prometnom uslugom (npr. gradski prijevoz) i infrastrukturom.

SIGURNOST I POHRANA VAŠIH PODATAKA
Trudimo se zaštititi Vaše osobne podatke i privatnost. Zbog toga je pristup osobnim podacima dopušten samo za odabranom osoblju projektnih partnera. Osobni podaci obrađeni u svrhe od važnosti samo za odabranog partnera (npr. natjecanje unutar jedne zemlje, komunikacija s odabranim projektnim partnerom itd.) uvijek će se obrađivati samo od strane partnera koji je prikupio Vaše podatke. Ograničenje pristupa primjenjivat će se u svakom slučaju.

Vaši podaci prikupljeni putem aplikacije Woorti bit će pohranjeni u šifriranoj bazi podataka pri projektnom partneru INESC ID, koja se nalazi u Portugalu (zemlja članica EU). Samo će istraživački tim projekta MoTiV imati pristup tim podacima. Čak i među projektnim partnerima, pristup će imati samo članovi istraživačkog tima kojima je pristup potreban zbog analize. Svi ostali članovi istraživačkog tima imat će pristup samo pseudonimiziranim podacima (tj. podacima koji neće dopustiti identifikaciju korisnika). Nakon obrade, krajem projekta u travnju 2020. godine, Vaši osobni podaci bit će anonimizirani, bit će korišteni samo podaci koji se ne mogu koristiti za identifikaciju korisnika i bit će objavljeni u skupu otvorenih podataka o prometovanju i/ili ponašanju. Anonimizirani obrađeni podaci mogu nadživjeti trajanje projekta, jer će postati dio skupa otvorenih podataka, raznih publikacija i drugih diseminacijskih aktivnosti.

U svakom slučaju, Vaši podaci neće biti poslani ni prodani trećim stranama. Jedina svrha pohrane Vaših podataka je za istraživanje u sklopu projekta MoTiV. Vaši podaci neće biti poslani u zemlje izvan Europske unije (osim u Švicarsku koja je pridružena programu Obzor 2020 te posjeduje i pruža odgovarajuću zaštitu osobnih podataka, prema propisima Europske komisije2).

Vaše osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno da posluže za odgovarajuću svrhu obrade. Osim toga, podliježemo raznim obvezama pohrane i dokumentacije, uključujući one koje proizlaze iz Europske komisije i Izvršne agencije za inovacije i mreže u vezi s pravilima i procedurama programa Obzor 2020. Te se obveze mogu primjenjivati najviše 5 godina nakon završetka projekta.

KONTROLIRANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Uvijek možete pregledati i ažurirati Vaše osobne podatke profila (npr. nadimak, jezik aplikacije) u dijelu s podacima Vašeg profila i u postavkama aplikacije. Ako ustanovite da informacije povezane s Vašim računom nisu točne, potpune ili ažurirane, učinite sve potrebne promjene da biste ih ispravili. Nadalje, aplikacija pruža pregled Vaših prometovanja i prikupljene informacije o iskustvima vezanim za prometovanja.

Kontrola privatnosti može se izvesti i putem postavki na razini mobilnog uređaja: uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke prikupljamo. Primjerice, aplikacija Woorti zahtijeva da je postavka lokacije uključena, zbog prepoznavanja lokacije korisnika. U slučaju da tu postavku uređaja isključite, aplikacija Woorti neće moći pratiti Vaša prometovanja i prikupljati podatke o prometovanju.

Ako želite da izbrišemo Vaš račun, koristite funkciju "Izbriši račun" koja je dostupna u profilu i u postavkama Woorti aplikacije ili nas kontaktirajte putem elektroničke pošte. Nakon što primimo takav zahtjev, nastojat ćemo odmah pokrenuti postupak brisanja računa. Nakon što zaprimimo Vaš zahtjev, Vaši podaci više se neće prikupljati. Zatim započinje proces osmišljen za sigurno i potpuno brisanje podataka iz naših sustava za pohranu, koji će biti dovršen u razumnom roku.

VAŠA PRAVA
Sudjelovanje u prikupljanju podataka uvijek je dobrovoljno. Imate pravo povući svoj pristanak i sudjelovanje u bilo kojem trenutku, bez objašnjenja, u skladu s člankom 6 (1) i člankom 9 (2) GDPR-a, i bez ikakvih posljedica. Sudjelovanje može biti povučeno slanjem zahtjeva putem elektroničke pošte Upravitelju za etička pitanja i zaštitu podataka iz INESC ID, stavljajući u kopiju nacionalnog upravitelja za etička pitanja i zaštitu podataka (udruga “Sindikat biciklista”). U tom slučaju, Vaši prikupljeni podaci neće biti korišteni u projektu MoTiV te će biti izbrisani, osim ako se složite da se Vaši osobni podaci mogu koristiti u projektu nakon što se temeljito anonimiziraju.

Nadalje, imate pravo pristupa, ispravljanja, brisanja i ograničavanja obrade te pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor, kao što je propisano u člancima 15.-22. GDPR-a. U slučaju da imate potrebu provjeriti kako ostvariti svoja prava u skladu s člankom 57.(e) GDPR-a, to možete učiniti slanjem zahtjeva putem elektroničke pošte Upravitelju za etička pitanja i zaštitu podataka iz INESC ID, stavljajući u kopiju nacionalnog upravitelja za etička pitanja i zaštitu podataka (udruga “Sindikat biciklista”).

Korisnicima je također zakonom dopušteno podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (članak 77. GDPR). Nadzorno tijelo odgovorno za kontrolora je Ured za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke, a može se kontaktirati poštom na adresu Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovačka, ili putem elektroničke pošte statny.dozor@pdp.gov.sk ili putem telefona +421 (2) 32 313 220.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili biste željeli ukazati na nešto, obratite se upravitelju za etička pitanja i zaštitu podataka u Vašoj zemlji (udruga “Sindikat biciklista”), savjetniku za etička pitanja ili službeniku za zaštitu podataka. Njihovi kontaktni podaci mogu se naći na web stranici MoTiV projekta, u Woorti mobilnoj aplikaciji i na kraju ovog dokumenta.

POVREDA PODATAKA
U slučaju povrede podataka, pokrenut će se procedura za procjenu i rješavanje bilo kojeg sigurnosnog incidenta, uključujući i procjenu rizika takvog incidenta na Vaša prava i slobode. Svi sigurnosni incidenti koji mogu uzrokovati visok rizik za Vaša prava i slobode prijavit će se službeniku za zaštitu podataka.

On / ona će poduzeti sve potrebne korake kako bi smanjio negativne posljedice. U najkraćem mogućem roku primit ćete obavijest o prirodi povrede podataka, izgubljenim informacijama i poduzetim radnjama.

NADZOR
Projekt MoTiV odredio je službenika za zaštitu podataka i neovisnog savjetnika za etička pitanja, odgovornog za ovaj projekt. Zbog prikupljanja podataka koje se odvija u zemljama članicama EU, svaki partner i Povezana treća stranka, u ovom slučaju Hrvatska (udruga “Sindikat biciklista”), odredili su upravitelja za etička pitanja i zaštitu podataka kako bi osigurali Vaša prava, pratili i rješavali potencijalna etička pitanja. Upravitelj za etička i zaštitu podataka u Vašoj zemlji (udruga “Sindikat biciklista”) će odgovoriti u najkraćem mogućem roku na sva Vaša pitanja o zaštiti podataka i etičkim pitanjima vezanim za projekt MoTiV, na Vašem jeziku.

1) Osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, političko mišljenje, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u udruženjima, genetski podaci, biometrijske podaci u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe, podaci koji se odnose na zdravlje ili podaci koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju.

2) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protectionpersonal-data-non-eu-countries_en